home

Disclaimer

Disclaimer

De Nederlandse Wandelsport Bond en KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland zijn de uitgevers van deze website. De uitgevers van deze website besteden de grootst mogelijke aandacht voor en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

De uitgevers van deze site aanvaarden geen aansprakelijkheid voor  schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De uitgevers van deze website aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. De Nederlandse Wandelsport Bond en KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland geven geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.