home

Hoe ziet het proces eruit?

Hoe ziet het proces eruit?

De leden van beide bonden stemden tijdens de bondsvergaderingen in het najaar van 2012 in met het procesplan ‘De pas erin’.

NWB en KNBLO-NL zetten samen de pas erin Klik voor een grotere afbeelding

Het hele proces om te komen tot één nieuwe wandelorganisatie ziet er als volgt uit:

Opstellen intentieverklaring

In deze verklaring spreken we de intentie - het stellige voornemen - uit dat we samen één organisatie gaan vormen. De verklaring beschrijft in hoofdlijnen hoe die organisatie eruit gaat zien (wat willen we als organisatie bereiken, de missie en visie, en wat zijn de belangrijkste doelstellingen). Ook worden in de intentieverklaring de belangrijkste onderwerpen benoemd die geregeld moeten worden. De leden geven in de bondsvergaderingen aan of ze het eens zijn met de inhoud van de intentieverklaring.

Opstellen fusiebesluitdocument

In dit document staan alle zaken beschreven waaraan moet worden voldaan volgens de wet. Bijvoorbeeld: welke rechtsvorm krijgt de nieuwe organisatie, welke naam, hoe wordt de organisatie ingericht en een sociaal plan voor de betaalde medewerkers. De leden nemen hierover in de bondsvergaderingen een besluit.

Inrichtingsfase

In deze fase worden alle praktische zaken geregeld om de overgang van twee organisaties naar één nieuwe in goede banen te leiden. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl zoals een nieuw logo en het integreren van computersystemen voor bijvoorbeeld de boekhouding. Het bestuur legt over het slagen van de inrichtingsfase verantwoording af aan de leden via de bondsvergaderingen.

Transformatiefase

In deze fase worden de nieuwe doelen verder uitgewerkt, meetbaar gemaakt en gerealiseerd. Kort gezegd: we zetten de puntjes op de i en zorgen dat we binnen één organisatie echt aan de slag kunnen gaan. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden via de bondsvergaderingen.