home

Waarom we sterker staan als één organisatie

Waarom we sterker staan als één organisatie

Samen staan we sterk. Door onze krachten te bundelen kunnen we beter opkomen voor de belangen van wandelaars en organisatoren. Als één sterke partij die heel wandelend Nederland vertegenwoordigt. Maar ook financieel is er veel voordeel door samen te gaan. Geen dubbele kosten meer voor producten en diensten zoals ledenpasjes en het ledenmagazine. Waar profiteert u van?

Voordelen Klik voor een grotere afbeelding

 • Meer kennis en ervaring
  Door in één organisatie samen te werken, bundelen we de kennis en ervaring die er bij beide bonden is. We hoeven niet allebei het wiel uit te vinden. Door onze krachten te bundelen zijn we bovendien beter in staat om in te spelen op de behoeften in de wandelmarkt dan wanneer we als twee bonden met elkaar concurreren.
 • Een duidelijker gezicht naar buiten toe
  Heel wandelend Nederland weet dadelijk bij wie hij moet zijn voor advies, tips, opleidingen, een overzicht van wandeltochten, etc. We vergroten zo niet alleen onze herkenbaarheid, maar ook de promotie van het (georganiseerd) wandelen in het algemeen. Van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg is er maar één organisatie die alles weet over de wandelsport.
 • Betere belangenbehartiging
  Als één organisatie kunnen we de wandelbelangen beter behartigen bij landeigenaren, gemeentes, provincies en andere partijen omdat we uit één mond spreken in plaats van uit twee. Door het bundelen van onze kennis kunnen we optreden als adviseur en zijn we ook interessanter voor partners uit maatschappelijk en bedrijfsleven.
 • Een optimale inzet van vrijwilligers
  Veel werk dat onze vrijwilligers verzetten is bij beide bonden hetzelfde. Als één organisatie is deze overlap er niet meer en kunnen we met elkaar dus nóg meer werk verzetten. Doordat het bureau professioneler kan werken kunnen vrijwilligers beter worden ondersteund bij bijvoorbeeld administratieve taken, zodat zij zich nog meer kunnen richten op de wandelsport zelf.
 • Geen dubbele kosten maken
  Omdat we geen dubbel werk meer doen (bijvoorbeeld de uitgave van twee magazines, websites, drukwerk, het maken van twee verschillende ledenpassen, het bijhouden van twee ledenadministraties, het uitgeven van twee jaarverslagen, het houden van dubbele ledenvergaderingen, etc. ), kunnen we zuiniger werken. Mede daardoor kunnen we ook in de toekomst de wandelsport voor u als wandelaar betaalbaar houden.
 • Verder ontwikkelen van de wandelsport wordt makkelijker
  Als één organisatie die kennis en financiën bundelt zijn we beter in staat nieuwe doelgroepen aan te trekken en het wandelen te stimuleren door het aanbieden van nieuwe diensten en producten. Denk bijvoorbeeld aan een landelijk digitaal inschrijfsysteem en inzet van Social Media. Hiermee wordt het werk van de vele wandelsportverenigingen ook verlicht.