home

Blog

Het gaat om de wandelaars

geplaatst op 22 mei 2013

Het is goed om te zien hoe het er aan toegaat binnen de projectgroep die NWB en KNBLO-NL gevormd hebben. Toen ik enkele maanden geleden voor het eerst de projectgroep voorzat, voelde ik gelijk het enthousiasme en de passie om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en te komen tot samenwerking. De sfeer onderling is erg goed.

Enkele zaken vielen me meteen positief op: de projectgroepleden redeneren vanuit het belang van de wandelaar; ze hebben goed zicht op de trends in de markt en ze weten de behoeften van de wandelaar goed in kaart te brengen. Ik merkte ook meteen hoe dat komt:

De passie voor de wandelaar, alleen zijn belang telt.

Ik kan u verzekeren dat die drive niet vanzelfsprekend is waar organisaties met elkaar praten. Ook niet bij sportorganisaties, weet ik uit mijn eigen professionele ervaring. Ik heb het genoeg meegemaakt dat vergelijkbare trajecten al in een heel vroeg stadium verzandden, omdat persoonlijke en afzonderlijke belangen de kop op staken. Dat men al snel de inhoud uit het oog verloor en niet in staat was het hogere belang te zien.

Net als veel moeders en vaders ken ik de wandelsport dankzij de avondvierdaagsen. Ik wist ook dat er twee bonden waren. Hoe het precies zat, wist ik niet, terwijl ik toch behoorlijk thuis ben in de sportwereld. Waarmee ik wil zeggen dat het bestaan van twee bonden leidt tot een heel diffuus beeld voor iedereen die niet direct bij één van de bonden betrokken is. Dus ook voor de gemiddelde wandelaar. Bij wie moet hij zijn voor wat? Dat is heel onhandig.

Voor de toekomst van de wandelsport is het essentieel te komen tot één bond; één dominante speler die de markt bedient; één aanspreekpunt voor de wandelaar en voor wandelsportorganisaties; één organisatie die snel kan inspelen op de ontwikkelingen in de markt, die de ondernemingskracht op regionaal niveau ondersteunt en versterkt en zo tegemoet komt aan de behoeften van de wandelaar. Nu en in de toekomst.

Binnen de projectgroep zetten we nu de hoofdlijnen uit om te komen tot samenwerking. We praten over zaken als het toekomstig besturingsmodel, de organisatiestructuur, de eisen die NOC*NSF stelt aan bijvoorbeeld goed bestuur. Maar we denken ook ‘out of the box’ over wandelproducten, -programma’s en diensten voor de wandelaar en wandelsportorganisaties. Welke trends zijn er? Hoe kan de nieuwe organisatie daar straks op inspelen?

Het zijn onderwerpen die straks in de intentieverklaring aan bod komen. Maar, zeg ik daar nadrukkelijk bij, in hoofdlijnen. We leggen uitgangspunten vast, de exacte uitwerking start nadat de bondsvergaderingen van KNBLO-NL en NWB de intentieverklaring hebben goedgekeurd. Voordat het zover is, maken we eerst ook nog een rondje langs de regio’s. Hun input is van belang om optimaal inhoud te geven aan de nieuwe organisatie. Zo creëren we bovendien een zo groot mogelijk draagvlak.

Als u het mij vraagt, zijn we bezig met een mooi traject. Mijn taak is om het proces te begeleiden. Ik leg niets op. Ik houd de leden van de projectgroep slechts een spiegel voor, ik wijs op de risico’s van bepaalde verwachtingen, juridische consequenties, enzovoorts. Ik doe dat uit de overtuiging dat er één wandelsportbond moet komen. We hebben één voetbalbond, één tennisbond, één zwembond, één judobond, enzovoorts. Dat vinden we allemaal heel vanzelfsprekend. Waarom dan twee wandelsportbonden?

Laten we de krachten bundelen. Gezamenlijk verwerven we dan een prachtige herkenbare koppositie in Nederland.

Reactie(s)

 • Ben Verlaan03/06/2013

  Gaat de telling van herrinneringen van de avondvierdaagse
  zowel van de N.W.B. als van de K.N.B.L.O. gewoon door?
  Als dat gaat veranderen zou het jammer voor mij zijn, want ik
  ben nu voor de 48e keer en wil minimaal naar de 50e keer als
  ik dat nog mee mag maken.

  B.V.H.D.

 • De pas erin04/06/2013

  @Ben Verlaan: Wat mooi dat u al bij de 48 bent! Uiteraard gaan we hier zorgvuldig naar kijken. Momenteel is er al een projectgroep bezig met de Avond4daagse. Deze groep neemt bij de toekomstplannen de herinneringen zeker mee. Bedankt voor uw reactie.

 • Willy Timmewrmans12/06/2013

  Jammer dat Mevr. Olfers in deze organisatie is terecht gekomen.

  Bij Ajax is deze dame wegstuurd wegens wanbeleid.

 • Wim Velthuizen12/06/2013

  Evelals Marjan Olfers heb ik enige ervaring. Vanuit het ledenberaad maakte ik indertijd de fusie NOC*NSF mee. Het lijkt er op dat onze fusie in en goed traject is beland. Als de leden van de projectgroep in staat zijn algemeen belang boven eigenbelang te zien komt het wel goed. Het is geen eenvoiudige zaak dit toch voor elkaar te krijgen. Ik wens de projectgroep dan ook veel wijsheid en weinig eigenwijsheid.
  Wim Velthuizen

 • Arnold.Langenkamp12/06/2013

  Hr. of mw. Willy T.
  In de wandelsport is het lopen door modder soms onvermijdelijk. Maar van het gooien met modder kunnen en moeten wij ons distantiëren.

  De overtuiging dat er één wandelsportbond moet komen deel ik van harte met mw. Olfers. Ik hoop dan ook dat deze operatie succesvol verloopt.

 • j.weeling13/06/2013

  Heb met veel plezier aan de 5e Almeerdaagse meegedaan. Voor mij de 4de keer dat ik meeloop. Laat iedereen maar denken dat Almere de lelijkste plek van Nederland is....blijft mijn favoriete wandeltocht tenminste verschoond van alle Nijmeegse kermistafrelen;0)
  Ook ik ken het wandelen van vroeger. Ik kampeerde met mijn ouders op de Veluwe en elk jaar werd de avondvierdaagse gelopen. Een liefde die niet verloren ging. Ik wandel veel en graag. Door stad, park en bos.
  Jammer dat in mijn woonplaats Almere, waar natuur en ruimte genoeg is, de wandelaar zo onderbedeeld blijft.
  Voor de fietser is alle aandacht (Almere fietsstad 2014), terwijl het gros van de Almeerders helemaal niet kan fietsen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een fietspad niet vinden als ze er naast rijden, en blijkt bijna geen enkele fietser in staat richting aan te geven, of zelfs maar een stuur met 2 handen vast te houden. Men fiets bij voorkeur in plukken, als het kan met 5 naast elkaar. Bij een brug zwalken ze hoog op de pedalen staand als dronken chimpansees van links naar recht.
  Desondanks klagen de fietsers in Almere steen en been over al die mensen die op het fietspad lopen. Terecht overigens, als die mensen inderdaad in rijen van 4 midden op het pad wandelen.
  De werkelijkheid is echter weerbarstiger.
  Zoals de Almeerdaagse mij al jaren toont, is het aantal wandelpaden in Almere niet groot. Ik ben dan ook als wandelaar genoodzaakt van het fietspad gebruik te maken. Geen probleem, ik loop links aan de kant en zo veel mogelijk in de berm naast het fietspad. Desondanks krijg ik regelmatig een duw in de rug van een achteropkomende fietser die blijkbaar alleen rechts weet te houden als ie gaat stemmen.
  Het komt ook veelvuldig voor dat het voetpad ineens ophoud.
  Ik zou bij dezen iedereen op willen roepen rekening met elkaar te houden. Als mijn medewandelaars nu eens aan de kant gaan staan als ze overleggen over de route en vervolgens niet en masse midden op het fietspad verder lopen, mogen we dan van de fietsers verwachten dat ze niet op de wandelpaden en troittoirs fietsen?
  Het zou mijn wandeltochten in elk geval een stuk aangenamer maken.

 • G. Hesseling13/06/2013

  Ik mag hopen dat de heer Vogelzang en mevrouw Olfers dit doen uit betrokkenheid bij de Wandelsport. Over het algemeen worden deze mensen grof betaald of declareren ze fors. Ik hoop niet dat ook maar een deel van de contributie hieraan besteed wordt.

 • wheij13/06/2013

  Ik hoop of verwacht dat mevr.Olfers vrijwillig dit werk verricht, want de wandelsport drijft op vrijwilligers, dus betaalde willen wij er niet bij hebben.
  zo niet dan krijg je onvrede.

 • toeter15/06/2013

  Het is mij nog te vroeg voor een inhoudelijke reactie. Wel hoop ik dat de verplichte bijdrage, zoals organisaties van wandeltochten aan de KNBLO moesten afdragen, niet meer terug komen. Het zou van de gekke zijn als wandelaars die om principiële redenen geen lid van een.wandelbond willen of kunnen zijn via een omweg worden verplicht een bijdrage aan deze bond af te dragen. Ik zal mij daar tot het uiterste tegen verzetten.

 • Johanna Jacobs17/06/2013

  Een uitstekend initiatief! Succes met de afronding van deze fusie tot één actieve wandelbond.
  Johanna Jacobs

 • L. vd Heuvel17/06/2013

  Hoezee! 1 bond in plaats van 2! Ik begrijp tot de dag van vandaag niet waarom er nog twee bonden zijn, anders dan historisch bepaald. Als wandelaar die van een bond lid is om 'Te Wandelen' is het doorzoeken van twee websites tijdrovend en omslachtig.
  Maak er ajb niet een langdradig traject van omwille van historische verhoudingen. Hou het ajb simpel, begin klein en bouw daarop door. Mijn steun hebben jullie!
  Denk vanuit de wandelaar. Die heeft niet veel meer nodig dat (georganiseerde) wandelingen e/o routes, wandeltips, en wandelschoenen. Denk evt. vanuit vrijwilligers: die willen vooral maar af en toe wat doen, en zich zonder al te veel poespas kunnen melden voor een activiteit waarbij ze in positieve sfeer aan iets kunnen bijdragen. Dan komen ze vanzelf weer terug.

  Succes!

 • Erik van Luxzenburg18/06/2013

  Het nieuws dat de KNBLO-NL en NWB samengaan doet mij deugd, als wandelaar heeft de tweedeling mij altijd verbaasd. Omdat ik de Nijmeegse 4Daagse liep, werd ik lid van de KNBLO, en zelfs enige tijd bondsafegvaardigde voor de Vereniging Individuele Leden, dat waren allen vrijwilligers. Ik verwacht dat een projectgroep als deze ook door vrijwilligers bevolkt wordt.

  Als wandelaars moeten we niet vergeten: het is onze bond (nu nog, onze bonden), als we iets veranderd willen zien, zullen we daar zelf achteraan moeten gaan, en dat kunnen we ook: door lid te worden, te stemmen, bondsafgevaardigde te worden etc.... Laten we het ook als ons traject beschouwen en waar nodig onze diensten, kennis en ervaring aanbieden en zodoende helpen om een gezonde, energieke "bond" (ik spreek liever van vereniging) te creëren.

 • Dorinde Bierma04/07/2013

  Het is inderdaad vreemd dat er 2 wandelbonden zijn.
  Nu er dan gewerkt wordt aan een fusie-bond is een heel goed teken!
  Zelf wandel ik diverse tochten ongeacht welke bond ze organiseert.
  Vanwege dat ik individueel de Apeldoornse wandelvierdaagse loop en niet de Nijmeegse ben ik lid van de NWB/OWB.
  Het is te hopen dat de contributie wel betaalbaar blijft.
  Mijn ervaring is dat KNBLO-NL duurder is dan de NWB. Een reden te meer geweest om bij de NWB te gaan.

 • Henk van Oudenaren04/07/2013

  Eindelijk gaat het gebeuren 1 bond voor de wandelsport. Bij de bergsport hebben we ook altijd twee bonden gehad en daar is het uiteindelijk ook gelukt 1 bergsportbond te krijgen in het land dat zelf geen bergen heeft.
  Wat ik tot op de dag vandaag niet begrijp dat wij wandelaars het hebben over bonden. "We zijn lid van die bond" Ik vind dit absolute onzin. We zijn lid van een wandelsport vereniging en die vereniging is aangesloten bij een bond!! De bond moet mijn inziens zorgen voor ondersteuning van de wandelsport verenigingen. Zorg dragen dat de verenigingen zich houden aan het goed uitvoeren van een wandeltocht, kwaliteitscontrole. Dat de bond reclame maakt voor het wandelen in Nederland. Kan veel meer aan gedaan worden. Er is meer dan avondvierdaagse en de twee grote vierdaagse tochten. Denk aan het wandelen voor ouderen, maar ook jongeren. Mensen die een burn out hebben etc.. Ik hoop dat door deze wijziging, 1 wandelsportbond een goede stap in de juiste richting is. Nu maar hopen op de rest. PS kijk eens naar de wandelsport verenigingen in België. Daar kunnen we nog heeel veel van leren.

 • EmJeeJee05/07/2013

  Ergens is het goed dat er een bond komt, maar het mag van mij als NWB lid ook zo blijven hoor.
  Het is jarenlang tussen NWB en KNBLO net Feyenoord-Ajax geweest.
  Wat mij het meest ergert is dat de Nijmeegse Vierdaagse, die ik zelf ook al 15x gelopen heb, DE VIERDAAGSE is.
  Ik vind met deze uitspraken, dat je andere vierdaagses zoals Apeldoorn daar erg mee te kort doet.
  Deze Vierdaagse is bijvoorbeeld veel zwaarder en eigenlijk nog mooier ook.Nijmegen is alleen vooral gezelligheid en veel feesten.
  Als de Bonden echt samengaan, zal ook bij Nijmegen weer keuzeafstanden terug moeten komen en degene , die minder dus willen lopen dan hun leeftijd aangeeft, ook gewoon een medaille te geven, desnoods met de gelopen afstand op.
  Dan worden de bonden tenminste echt een.
  In Apeldoorn, waar ik voor de 2e X 40km gaat lopen, krijg je een medaille met de gelopen afstand erop.Zo hoort het ook!
  Nee, ik kijk echt weer naar Apeldoorn uit.
  De regels bij Nijmegen mogen ze dan ook aanpassen na de fusie.
  Gewoon Keuzeafstand en iedereen die hem uitloopt ook een medaille.

 • boswandelaar13/07/2013

  al jaren lid van beide bonden. als je meer als 100 tochten op een jaar wandeld (alleen of met meerdere familieleden) is dat helaas nodig om de kosten wat te drukken. 1 bond is goed mits de wandelaar niet als melkkoe wordt gezien want laten we eerlijk zijn de prijzen van de div tochten rijzen de pan uit. als dit zo door gaat is wandelen een elite sport en niet meer voor iedereen toegankelijk. alle sponsor tochten zijn een leuk initatief maar laat dan de wandelaar bepalen hoeveel ze willen geven of kunnen missen en laat het wandelen weer worden zo als 30 jaar geleden ongedwongen en ontspannen en vooral; BETAALBAAR!!!!!

 • JohanS Wish Walker27/07/2013

  Ik zelf zou het fijn vinden als na de fusie NWB KNBLONL de 4daagse WEL een bij koninklijk besluit onderscheiding blijft dus vallend onder de huidige reglementen 4daagse om zo zich te onderscheiden van alle andere wandel evenementen waar je op elke afstand een medaille ontvangt, anders moet de fusie commissie een mogelijkheid onderzoeken om deze op individuele inschrijving te verkrijgen alsmede met het certificaat gezien dit het verschil maakt en waardoor veel buitenlandse deelnemers op af komen juist om deze redenen zowel burgers als militairen.
  Helaas wordt hier over de medaille te makkelijk gesproken als een medaille als alle andere maar is het dus echt niet deze dient met met trots te dragen en op de juiste wijze.
  Dit is mijn mening en hoop ook van vele andere wandelaars.
  Veel wijsheid toe gewenst aan de fusie commissie.

 • Leo van Mierlo22/10/2013

  Ik wil wandelen en de Vierdaagse van Nijmegen lopen.
  Juridische voetangels mogen anderen weghalen, want ik wil niet veel tijd verspelen aan lezen, bespreken, discussie voeren. gaat van mijn looptijd af. Wandelen is simpel. Maak dingen niet ingewikkeld.

 • marco wolters22/10/2013

  Ik snap best dat de meeste nijmegenlopers graag willen dat het huidige karakter van deze vierdaagse hetzelfde blijft.
  Maar mijn gevoel is, dat er nog steeds te minderwaardig gedacht wordt over de andere vierdaagsen in ons land, die vaak nog zwaarder zijn.
  Nijmegen is leuk om te doen, maar keer terug naar keuzeafstanden.
  Als je 30 of 40km loopt in plaats van 50km is in mijn ogen net zo goed een prestatie.
  Nijmegenfans, loop eens de Apeldoornse vierdaagse of de Heuvellandvierdaagse Vilt-Valkenburg in Berg en Terblijt, die zijn veel zwaarder en eigenlijk nog mooier ook.
  Maar Nijmegen is inderdaad vooral de gezelligheid.
  KNBLO, als jullie fuseren, ook hier met nijmegen terug naar keuze afstanden, geen diploma, maar net als iedereen een medaille.
  Anders heeft een fusie met onze NWB geen zin.

  Met vriendelijke groet

  Marco, bestuurslid WSV Kinderdijk, aangesloten bij de nWB.

 • fred08/01/2014

  Wat een gezeur over de verschillen tussen de verschillende 4-daagse tochten. Houd deze allemaal zoals ze nu zijn. Elke heeft zijn eigen karakter. Ik zelf heb nu 6 maal Nijmegen gelopen, maar ben vast van plaan ook de Heuvelland en de Apeldoornse vierdaagse nog te lopen. Lijken me inderdaad zwaarder, alhoewel dit wel afhankelijk is van de afstand die je loopt (als je in Nijmegen 50 moet lopen en je in bijv. Apeldoorn kiest voor de 30, dan valt die zwaarte wel weer mee)

 • Rikardo26/03/2014

  Blij met deze fusie. En laat de 4daagsen van Nijmegen en Apeldoorn alsjeblieft hun eigen karakter behouden, laat de deelnemers dan maar kiezen waar ze zich het beste thuis voelen.

 • Marco Wolters26/03/2014

  Hallo Ricardo.

  Ik ben het ergens best wel met je eens.
  Maar ik vind dat men rekening met wandelaars moet houden, die graag nog eens een keer Nijmegen willen lopen, maar niet de verplichte afstand. Voor sommigen is 30km en/of 40km al een prestatie. 50km vinden veel mensen te ver of dat ze, wat emancipatie betreft, de regels van de mannen en vrouwen daar gelijk stellen. Dat zal wel zo eerlijk zijn.
  Er zijn zat vrouwen, die 50km willen lopen, maar ook genoeg mannen die 30 of 40km lang zat vinden.
  Om het verschil te behouden, laten ze bij het uitlopen van de Nijmeegse Vierdaagse de afstand op de medaille vermelden, zodat de echte lange afstandswandelaar zich niet benadeeld voelen.
  Ik heb ook weer zin Nijmegen vanwege de enorme sfeer en gezelligheid te lopen, al is apeldoorn wel qua routes veel mooier, maar heb geen zin meer steeds 50km te lopen, die ik dan daar zou moeten doen.

  MVG Marco, bestuurslid WSV Kinderdijk.

 • Rikardo27/03/2014

  Beste Marco,
  Die verplichte afstand vind ik juist bij het karakter van de Nijmeegse horen. Ook ik zou liever meelopen op de 40 km, maar zorg dat ik genoeg train voor de 50. Het hoort m.i. bij dat "kruis voor betoonde marsvaardigheid".
  daarbij wel beseffend dat een 4x40km in Apeldoorn waarschijnlijk zwaarder is dan een 4x50km in Nijmegen. Waarschijnlijk meld ik me over een paar jaar in Apeldoorn voor die uitdaging.

Plaats jouw reactie