home

Blog

Kwartiermakers

geplaatst op 8 juli 2014

We hebben nu echt ‘de pas erin’, het gaat hard. We zijn in hoog tempo op weg naar één nieuwe en sterke wandelorganisatie. De contouren daarvan zijn nu duidelijk zichtbaar. Van missie en visie tot de nieuwe naam; van lidmaatschapsvormen tot de bijbehorende contributies; van het aantal regio’s en hun grenzen tot ‘de back office’ organisatie; van de financiën tot statuten. Tientallen vrijwilligers van beide bonden hebben zich over al die onderwerpen gebogen in projectgroepen. Hun conceptvoorstellen zijn door de stuurgroep overgenomen. Ze vormen de basis voor het fusiebesluitdocument dat deze zomer wordt opgesteld.

De afgelopen weken hebben we in alle regio’s bijeenkomsten gehouden om de voorstellen te presenteren, toe te lichten, te bespreken, goed te luisteren en vragen te beantwoorden. Voor het eerst deden we dat als bonden gezamenlijk. In iedere regio zaten de vertegenwoordigers van beide bonden bij elkaar in één vergadering. Dat was wel bijzonder. Het waren goede bijeenkomsten, zeer informatief en op zijn tijd met een vrolijke noot. Er waren ook kritische vragen en opmerkingen. Bijvoorbeeld over de nieuw te vormen regio’s, komen die niet te ver af te staan van de lidorganisaties? Over de garantie dat de regio’s hun zelf opgebouwde vermogen behouden. Over de contributies van de verschillende lidmaatschapsvormen. Over de inschrijfgelden van wandelevenementen. Over de meerwaarde van het Avond4daagse-pakket voor organisatoren.

Gemaakte opmerkingen bekijken we opnieuw in de stuurgroep. Zoals het er nu naar uitziet, zitten daar geen onderwerpen bij waardoor we vertraging oplopen. We kunnen vol vertrouwen door. Uit de vergaderingen bleek ook dat er veel draagvlak is voor de fusie. Gelukkig maar, want de noodzaak van de fusie is groot. Wie daarover nog twijfel heeft, leest maar eens de FAQ (Veelgestelde vragen) op deze site of de ledenbladen NWB Wandelen en het Wandelsportmagazine van deze maand. Daarin leest u niet alleen over de noodzaak, maar vooral ook over de kansen die de fusie ons allen biedt.

De komende weken is het tijd om ‘kwartier te maken’

Iedere beoogde nieuwe regio krijgt twee kwartiermakers, één van de NWB en één van KNBLO-NL. De kwartiermakers krijgen als eerste de taak om een nieuw regiobestuur samen te stellen. Gelukkig hebben velen hun bereidheid aangegeven actief te willen blijven in de nieuwe organisatie. Vervolgens moet in iedere regio de nieuwe organisatie worden voorbereid. Er moeten bijvoorbeeld jaarplannen 2015 komen. Hetzelfde gebeurt ook landelijk. Ook daar komen kwartiermakers die een nieuw hoofdbestuur moeten samenstellen. Dat zal bestaan uit 9 personen: 3 vanuit de geledingen van KNBLO-NL, 3 vanuit de NWB en 3 ‘van buiten’.

Voordat het zover is, hebben we eerst in de derde week van juli opnieuw een bijzonder moment. Tijdens de Vierdaagse Nijmegen ondertekenen de leden van het hoofdbestuur en van de regiobesturen van beide bonden ‘een voorstel tot fusie’. Ook het bestuur van de Vereniging van Individuele Leden van KNBLO-NL zet zijn handtekening. Dat document moet vervolgens worden gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel. Het is een verplicht onderdeel van een fusietraject. Daarna is het aan ons als landelijke en regionale bestuursleden om in ieders eigen achterban het fusiebesluitdocument waar nodig verder toe te lichten, kortom: om ervoor te zorgen dat in het najaar de ledenvergaderingen van beide bonden enthousiast ‘ja’ zeggen tegen de fusie. Wij hebben daar alle vertrouwen in!

Plaats jouw reactie